Polarized Raman spectroscopy to elucidate the texture of synthesized MoS2

Vincent Vandalon (Corresponding author), Akhil Sharma, A. Perrotta, Benedikt Schrode, Marcel Verheijen, Ageeth Bol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
127 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Polarized Raman spectroscopy to elucidate the texture of synthesized MoS2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen