Polarized light out-coupling from lightguides for LCDs

C.M. Heesch, van, H.J.B. Jagt, C. Sanchez, H.J.M. Cornelissen, D.J. Broer, C.W.M. Bastiaansen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  5 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Polarized light out-coupling from lightguides for LCDs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemistry

  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology