Polarization Independent Dilated WDM Optical Cross-Connect on InP

C.G.P. Herben, D.H.P. Maat, X.J.M. Leijtens, M.R. Leijs, Y.S. Oei, M.K. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

A four wavelength 2×2 optical wavelength-division-multiplexed cross-connect with dilated switches is reported. The device is monolithically integrated on InP and consist of two eight-channel PHASAR's combined with 16 electrooptic Mach-Zehnder interferometer switches. On-chip loss is less than -17 dB and crosstalk is better than -20 dB
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1599-1601
TijdschriftIEEE Photonics Technology Letters
Volume11
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Polarization Independent Dilated WDM Optical Cross-Connect on InP'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit