Polarisation-dependent site-shielding factor of block-shaped obstacle

G.A.J. van Dooren, M.H.A.J. Herben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Polarisation-dependent site-shielding factor of block-shaped obstacle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen