Pointing in entertainment-oriented environments : appreciation versus performance

J.H.D.M. Westerink, K. Reek, van den

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Pointing in entertainment-oriented environments : appreciation versus performance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Zaken en Economie