Pointing in entertainment-oriented environments: appreciation versus performance

J.H.D.M. Westerink, K. Reek, van den

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  TitelCHI'94 ACM Conference on Human Factors in Computing Systems, Boston, MA, USA, April 24-28, 1994
  Pagina's77-78
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit