Point/Counterpoint

L. Hatton, M.J.I.M. Genuchten, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Les Hatton ("Embedded versus Application—They're Much the Same") and Michiel van Genuchten ("Embedded Software Isn't Future Proof") discuss whether significant differences exist between embedded and application software.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)66-69
TijdschriftIEEE Software
Volume26
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Point/Counterpoint'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit