Point-free carrier space topology for commutative Banach algebras

W. Meiden, van der

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

93 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • de Bruijn, Nicolaas , Promotor
Datum van toekenning7 nov 1967
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1967

Citeer dit