Poet: Target-system independent visualizations of distributed-application executions

T.H. Kunz (Corresponding author), J.P. Black, D.J. Taylor, T. Basten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Poet: Target-system independent visualizations of distributed-application executions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science