PM2 : a Process Mining Project Methodology

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  110 Citaten (Scopus)
  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'PM<sup>2</sup> : a Process Mining Project Methodology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen