Pleidooi voor driedimensionaal ontwerpen : van tweedimensionaal tekenen naar software prototyping

E.A. Kaas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  35 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)6-10
  TijdschriftPolyTechnisch tijdschrift : vakblad voor de ingenieur. Werktuigbouw
  Nummer van het tijdschrift11
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit