Playing with fire : understanding how experiencing a fire in an immersive virtual environment affects prevention behavior

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Playing with fire : understanding how experiencing a fire in an immersive virtual environment affects prevention behavior'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Landbouw en Biologie

Medicijnen en Levenswetenschappen