Platinum catalyst deactivation and reactivation during aqueous oxidation of alcohols

A.P. Markusse

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

502 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Schouten, Jaap, Promotor
  • Koningsberger, D.C., Promotor
  • Kuster, Ben, Co-Promotor
Datum van toekenning4 dec 2000
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2592-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit