Platinum catalysis with oxygen in water : catalyst characterization and kinetics of partial ethanol oxidation

J.A.A. Tillaart, van den

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

208 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Marin, G.B.M.M., Promotor
  • Koningsberger, D.C., Promotor
Datum van toekenning4 jul 1994
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit