Platinum catalysed alcohol oxidation : kinetics, reaction engineering, and process design

V.R. Gangwal

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1313 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Schouten, Jaap, Promotor
  • Kuster, Ben, Co-Promotor
Datum van toekenning21 apr 2005
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-3006-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit