Plasticization lags behind water migration in nylon-6: an NMR imaging and relaxation study

N.J.W. Reuvers, H.P. Huinink, O.C.G. Adan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Plasticization lags behind water migration in nylon-6: an NMR imaging and relaxation study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen