Plastic transistors in active-matrix displays: The handling of grey levels by these large displays paves the way for electronic paper

H.E.A. Huitema, G. H. Gelinck, J.B.P.H. van der Putten, K. E. Kuijk, C. M. Hart, E. Cantatore, P. T. Herwig, A.J.J.M. Van Breemen, D. M. De Leeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

535 Citaten (Scopus)

Samenvatting


Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)599
Aantal pagina's1
TijdschriftNature
Volume414
Nummer van het tijdschrift6864
DOI's
StatusGepubliceerd - 6 dec. 2001
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit