Plasmonic light trapping for thin film A-SI:H solar cells

Vivian E. Ferry, Marc A. Verschuuren, Hongbo B.T. Li, Ewold Verhagen, Robert J. Walters, Ruud E.I. Schropp, Harry A. Atwater, Albert Polman

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Plasmonic light trapping for thin film A-SI:H solar cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen