Plasmonic communications : light on a wire

J. Leuthold, C. Hoessbacher, S. Muehlbrandt, A. Melikyan, M. Kohl, C. Koos, W. Freude, V.M. Dolores Calzadilla, M.K. Smit, I. Suarez, A. Martin, J. Martinez Pastor, E.P. Fitrakis, I. Tomkos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

79 Citaten (Scopus)
521 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Plasmonic communications : light on a wire'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie