Plasmageactiveerde CO2-neutrale brandstofproductie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

60 Downloads (Pure)

Samenvatting

In een samenwerking van de Technische Universiteit Eindhoven (faculteit Technische Natuurkunde) en het FOM-instituut DIFFER (Dutch Institute for Fundamental Energy Research) zoeken we naar productieprocessen om CO2 om te zetten naar een brandstof. Aan de basis van het productieproces staat een gasontlading. De energie die nodig is om het resulterende plasma te laten branden zal in de toekomst afkomstig zijn van duurzame energiebronnen. Een succesvolle methode zal leiden tot verminderde CO2-emissies en opslag van duurzaam opgewekte energie.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)376-379
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Natuurkunde
Volume80
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Plasmageactiveerde CO2-neutrale brandstofproductie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit