Plasma spuitlagen voor toepassing bij hoge temperaturen. Deel 2

J.M. Houben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)200-208
TijdschriftTijdschrift voor Oppervlaktetechnieken van Materialen
Volume29
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit