Plasma N2-fixation : 1900-2014

B.S. Patil, Q. Wang, V. Hessel, J. Lang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

128 Citaten (Scopus)
18 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Plasma N2-fixation : 1900-2014'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen