Plasma medicine: an introductory review

M.G. Kong, G.M.W. Kroesen, G. Morfill, T. Nosenko, T. Shimizu, J. Dijk, van, J.L. Zimmermann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1159 Citaten (Scopus)
229 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Plasma medicine: an introductory review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie