Plasma inactivation of bacteria and biofilms

E. Stoffels - Adamowicz

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the International Workshop on Frontiers of Plasma Science 2006, 21 August-1 September, 2006, Trieste, Italy
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit