Plasma chemistry of an expanding Ar/C2H2 plasma used for fast deposition of a-C:H

M.C.M. Van De Sanden, M.F.A.M. Van Hest, A. De Graaf, A.H.M. Smets, K.G.Y. Letourneur, M.G.H. Boogaarts, D.C. Schram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Plasma chemistry of an expanding Ar/C2H2 plasma used for fast deposition of a-C:H'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Chemistry

Physics