Plasma-assisted atomic layer deposition of Al-2O3 on polymers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Plasma-assisted atomic layer deposition of Al-2O3 on polymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science

Chemistry

Chemical Engineering