Plasma-assisted Atomic Layer Deposition: High-volume manufacturing and new opportunities in research

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

49 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Plasma-assisted Atomic Layer Deposition: High-volume manufacturing and new opportunities in research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemical Engineering