Planar graph coloring with forbidden subgraphs : why trees and paths are dangerous

H.J. Broersma, F.V. Fomin, J. Kratochvil, G.J. Woeginger

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Planar graph coloring with forbidden subgraphs : why trees and paths are dangerous'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics