Planar Emulators for Monge Matrices

Hsien-Chih Chang, Tim A.E. Ophelders

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProc. 32nd Canadian Conference on Computational Geometry (CCCG)
Pagina's141-147
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit