Planar concave grating demultiplexers on an InP-membrane on sillicon photonic platform

J. Pello, M. Muneeb, S. Keyvaninia, J.J.G.M. Tol, van der, G.C. Roelkens, M.K. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Planar concave grating demultiplexers on an InP-membrane on sillicon photonic platform'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen