Plaatsopgeloste depositie van Pt nanostructuren door het combineren van elektronenbundel geïnduceerde depositie en atoomlaagdepositie

S.A.F. Dielissen, A.J.M. Mackus, J.J.L. Mulders, W.M.M. Kessels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7-9
TijdschriftNevac Blad
Volume50
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit