PKCζ regulates Notch receptor routing and activity in a Notch signaling-dependent manner

M. Sjöqvist, D. Antfolk, S. Ferraris, V. Rraklli, C. Haga, C. Antila, A. Mutvei, S.Y. Imanishi, J. Holmberg, S. Jin, J.E. Eriksson, U. Lendahl, C.M. Sahlgren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'PKCζ regulates Notch receptor routing and activity in a Notch signaling-dependent manner'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen