PIZZAZZ, version 1.2: A general purpose programme for doing Dynamic Monte Carlo simulations.

A.P.J. Jansen

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormcomputerprogramma softwareProfessioneel

Originele taal-2Engels
UitgeverTechnische Universiteit Eindhoven
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit