Pixel interpolation

G. Haan, de (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

23 Downloads (Pure)

Samenvatting

An interpolation unit ( 800 ) for computing an output pixel value of an output pixel of an output image on basis of input pixel values of a set of input pixels ( 101 - 114 ) being selected from an input image is disclosed. The interpolation unit ( 800 ) comprises: input pixel selection means ( 802 ) for selecting the input pixels, comprising a first group of pixels ( 101 - 107 ) and a second group of pixels ( 108 - 114 ); and order statistical filtering means ( 804 ) for determining the output pixel value on basis of the set of input pixels ( 101 - 114 ). The set of input pixels is characterized in that lines ( 115, 116 ) connecting pairs of input pixels ( 103, 113 ) being formed by respective input pixels of the first group of pixels ( 101 - 107 ) and the second group of pixels ( 108 - 114 ) intersect at a position ( 100 ) in the particular input image corresponding to a position in the output image where the output pixel is located.
Originele taal-2Engels
OctrooinummerUS20080063307
StatusGepubliceerd - 13 mrt 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pixel interpolation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit