PIV visualization of dynamic stall VAWT and blade load determination

C.J.S. Ferreira, G.J.W. Bussel, van, F. Scarano, G.A.M. Kuik, van

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    8 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'PIV visualization of dynamic stall VAWT and blade load determination'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen