Pitfalls of Guaranteeing Asymptotic Stability in LPV Control of Nonlinear Systems

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Pitfalls of Guaranteeing Asymptotic Stability in LPV Control of Nonlinear Systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen