Pitch of frequency-modulated signals

R.J. Ritsma, F.L. Engel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  33 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1637-1644
  TijdschriftJournal of the Acoustical Society of America
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1964

  Citeer dit