Pitch of complex tones with low- and high-order harmonics

A.J.M. Houtsma, J. Smurzyński

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Titel13. International Congress on Acoustics = 13. Congrès international d'acoustique = 13 Internationaler Kongress für Akustik
  Plaats van productieBelgrade
  Pagina's31-34
  Aantal pagina's4
  Volume3
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit