Pitch in pulse trains with Gaussian jitter

B.L. Cardozo, J.W.M. Baaten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)47-50
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume2
  StatusGepubliceerd - 1967

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Pitch in pulse trains with Gaussian jitter'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit