Pitch identification and discrimination for complex tones with many harmonics

A.J.M. Houtsma, J. Smurzyński

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  287 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Pitch identification and discrimination for complex tones with many harmonics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Computer Science

  Psychology

  Economics, Econometrics and Finance

  Neuroscience