Pitch and timbre : definition, meaning and use

A.J.M. Houtsma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  30 Citaten (Scopus)
  5 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Pitch and timbre : definition, meaning and use'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Arts and Humanities