Pilot-scale production process for high internal phase emulsions: experimentation and modeling

A. Dubbelboer, J.J.M. Janssen, H. Hoogland, E. Zondervan, J. Meuldijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Pilot-scale production process for high internal phase emulsions: experimentation and modeling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen