Pillar photonic crystals in integrated circuits

A.A.M. Kok

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

779 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Smit, Meint, Promotor
  • Baets, Roel, Promotor
  • van der Tol, Jos J.G.M., Co-Promotor
Datum van toekenning16 jun 2008
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1864-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit

Kok, A. A. M. (2008). Pillar photonic crystals in integrated circuits. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR634964