Pierre Poujade: spreekbuis van de gewone man

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Het niet te vermijden buzzword op tv, krant en internet is populisme. Je zou bijna denken dat er een nieuwe politieke trend is ontstaan. Maar dat is niet zo. Het populisme is al langer onder ons.
De belangstelling ervoor beleeft wel een duidelijke wedergeboorte. Dit heeft voornamelijk te maken met de verkiezing van Mr. Make America Great Again, Donald Trump.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)34-37
TijdschriftKleio
Volume58
Nummer van het tijdschriftmei
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit