Picosecond Switching of Optomagnetic Tunnel Junctions

Luding Wang, Houyi Cheng, Pingzhi Li, Yang Liu, Youri L. W. van Hees, Reinoud Lavrijsen, Xiaoyang Lin, Kaihua Cao, Bert Koopmans, Weisheng Zhao

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

62 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Picosecond Switching of Optomagnetic Tunnel Junctions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie