Picosecond High Voltage Switching of a Pressurized Spark Gap

J. Hendriks, G.J.H. Brussaard

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
359 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Picosecond High Voltage Switching of a Pressurized Spark Gap'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie