pi-Dimers of prototype high-spin polaronic oligomers

J.A.E.H. Haare, van, M.C.W. Boxtel, van, R.A.J. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

52 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1166-1175
TijdschriftChemistry of Materials
Volume10
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit