Physiological Measures of Acute and Chronic Pain within Different Subject Groups: A Systematic Review

H. Korving (Corresponding author), P. S. Sterkenburg, E. I. Barakova, L. M.G. Feijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Physiological Measures of Acute and Chronic Pain within Different Subject Groups: A Systematic Review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen