Physiological and morphological aspects of coronary revascularisation

Cornelis Josefus Bernard Maria Botman

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

233 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Pijls, Nico H.J., Promotor
  • van de Vosse, Frans N., Promotor
  • Schönberger, Jacques P.A.M., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning11 dec. 2007
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit