Physics and politics: A happy marriage?

H.C.W. Beijerinck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

67 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)41
Aantal pagina's1
TijdschriftEurophysics News
Volume46
Nummer van het tijdschrift5-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 sep 2015

Citeer dit